กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
SPA
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (NSP)

RICE INNOVATION ROAD MAP ข้าวส่งตรง ข้าวโฮมเมด และข้าวเลือกได้

งานเปิดตัวโครงการนำร่องข้าวส่งตรง ข้าวโฮมเมด ข้าวเลือกได้ "RiceUp" ข้าวคุณภาพที่คุณเลือกได้

กลับมาอีกครั้ง!!! พร้อมกับกระแสข้าวที่มาแรงมากในช่วงนี้

งานเปิดตัวโครงการนำร่องข้าวส่งตรง ข้าวโฮมเมด ข้าวเลือกได้
"RiceUp" ข้าวคุณภาพที่คุณเลือกได้

ภายใต้โครงการ Rice Innovation Roadmap โดย กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ เชียงใหม่ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการโซ่อุปทาน มช.

วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 59

11.00 น. ช้อป ชิม ข้าวภายในงาน “RiceUp” ข้าวคุณภาพที่คุณเลือกได้
14.30 น. ลงทะเบียน
15.00 น. Grand Opening “RiceUp” ข้าวคุณภาพที่คุณเลือกได้
15.30 น. เสวนา “นวัตกรรมการจัดการข้าวรูปแบบใหม่ From Farm to Table”
16.00 น. Exclusive RiceUp Cocktail Party by Sandwich Man with Sara's Kitchen & Healthy Recipe by Chef Black (Blackitch)

ภายในงาน พบกับสาระและความรู้ดีๆ ของทางโครงการที่จะช่วยเหลือพี่น้องชาวเกษตร และพบกับทางเลือกในการบริโภคข้าวรูปแบบใหม่

ใครว่าง.. เชิญมา ช้อป ชิม ข้าวแบรนด์ชั้นนำมากมาย ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ริมปิงซูปเปอร์มาเก็ต MAYA Lifestyle Shopping Center ชั้นใต้ดิน ติดบันไดเลื่อนนะคะ