กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
SPA
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (NSP)

RICE INNOVATION ROAD MAP ข้าวส่งตรง ข้าวโฮมเมด และข้าวเลือกได้

สารพฤษเคมี (phytochemical)

                         สารพฤษเคมี (phytochemical) หรือภาษาไทยเรียกว่า รงควัตถุ ถูกสังเคราะห์โดยพืช เป็นสารประกอบอินทรีย์ชนิดหนึ่งละลายน้ำได้ดี มีสีสันตามสภาวะความเป็นกรดด่าง มีสีแดง สีม่วง สีฟ้า สีน้ำเงิน โดยปกติแล้วพืชสังเคราะห์ขึ้นมาเพื่อป้องกันตนเองจากแสงแดดโรคร้ายและแมลง ซึ่งร่างกายคนสามารถนำมาใช้ได้เช่นกัน
               สารพฤษเคมีทำหน้าที่ต้านอนุมูลอิสระ เช่น สารโพลิฟีนอล (Polyphenol) สามารถต้านฤทธิ์ของสารอนุมูลอิสระที่เป็นสาเหตุของอาการเสื่อมของร่างกาย ช่วยลดการอักเสบในโรคต่างๆ อาทิโรคหัวใจ หลอดเลือด ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็ง และระงับการเจริญเติบโตและการกลับมาใหม่ของเนื้องอกในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมได้ ในการวิเคราะห์พบว่า ข้าวที่มีสีเข้ม จะมีสารโพลิฟีนอลสูง เนื่องจากพืชมักจะสร้างรงควัตถุโฟลิฟีนอลและแอนโทไซยานิดีน เพื่อป้องกันเซลล์ของตัวเองจากการทำลายของแสงอาทิตย์ (ริญ เจริญศิริ และ รัชนี คงคาฉุยฉาย, 2551