กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
SPA
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (NSP)

RICE INNOVATION ROAD MAP ข้าวส่งตรง ข้าวโฮมเมด และข้าวเลือกได้

ข้าวหอมมะลิ เป็นพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105

พันธุ์ข้าว : ข้าวหอมมะลิ เป็นพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105

ข้าวหอมมะลิ เป็นข้าวหอมที่จัดให้เป็นข้าวคุณภาพสูง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย มีลักษณะเด่นเป็นพิเศษคือ เมล็ดข้าวสารยาวเรียว สีขาวสวยมีกลิ่นหอม เมื่อนำมาหุงยังคงมีกลิ่นหอมและอ่อนนิ่ม มีรสชาติดี

กลิ่นหอมของข้าวเกิดจากการผสมผสานของสารหอมระเหยหลายชนิด และสาระสำคัญที่พบมากในข้าวหอม คือ สาร 2-acetyl-1-pyrroline (2AP) เป็นสารที่พบมากในข้าวหอม ซึ่งในทางวิทยาศาสตร์ ยังไม่ทราบถึงบทบาทของสาร 2AP ที่แน่ชัด แต่ในทางโภชนาการแล้ว กลิ่นหอมของข้าวช่วยทำให้อยากรับประทานอาหารมากขึ้น โดยข้าวหอมจะสร้างสาร 2AP ขึ้นมาเมื่ออยู่ในสภาวะเครียด และเก็บสะสมไว้ในทุกส่วนของข้าว ยกเว้นราก

(ที่มา: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)