กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
SPA
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (NSP)

RICE INNOVATION ROAD MAP ข้าวส่งตรง ข้าวโฮมเมด และข้าวเลือกได้

สาระน่ารู้
ข้าวหอมมะลิ เป็นพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวหอมมะลิ เป็นข้าวหอมที่จัดให้เป็นข้าวคุณภาพสูง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย มีลักษณะเด่นเป็นพิเศษคือ เมล็ดข้าวสารยาวเรียว สีขาวสวยมีกลิ่นหอม เมื่อนำมาหุงยังคงมีกลิ่นหอมและอ่อนนิ่ม มีรสชาติดี
2016-07-21 05:00:56
สารพฤษเคมีในที่สำคัญในข้าวพันธุ์ต่างๆ
สารเคมีที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพที่พบเฉพาะในพืช สารกลุ่มนี้อาจเป็นสารที่ทำให้พืชผักชนิดนั้นๆ มีสี กลิ่นหรือรสชาติที่เป็นลักษณะเฉพาะตัว สารพฤกษเคมีเหล่านี้หลายชนิดมีฤทธิ์ต่อต้านหรือป้องกันโรคบางชนิดและโรคสำคัญที่มักจะกล่าวกันว่าสารกลุ่มนี้ช่วยป้องกันได้คือ “ โรคมะเร็ง ” กลไกการทำงานของสารพฤกษเคมีเมื่อเข้าสู่ร่างกายอาจเป็นไปโดยการช่วยให้เอ็นไซม์บางกลุ่มทำงานได้ดีขึ้น เอ็นไซม์บางชนิดทำหน้าที่ทำลายสารก่อมะเร็งที่เข้าสู่ร่างกาย มีผลทำให้สารก่อมะเร็งหมดฤทธิ์ ซึ่งปัจจุบันพบสารพฤกษเคมีแล้วมากกว่า 15,000 ชนิด
2016-08-08 09:43:26
ป้ายที่ใช้สำหรับบอกข้อมูล (Tags)
Tag หรือ ป้ายที่ใช้สำหรับบอกข้อมูล ในทางการตลาดใช้สำหรับติดกับผลิตภัณฑ์ หรือตัวสินค้าที่เราต้องการ
2016-08-03 06:43:19
ความหอมและความอ่อนนุ่มในข้าว
กลิ่นหอมของข้าวเกิดจากการผสมผสานระหว่างสารหอมระเหยและสารกึ่งหอมระเหยหลายชนิด
2016-08-03 06:34:56
สารพฤษเคมี (phytochemical)
สารพฤษเคมี (phytochemical) หรือภาษาไทยเรียกว่า รงควัตถุ ถูกสังเคราะห์โดยพืช เป็นสารประกอบอินทรีย์ชนิดหนึ่งละลายน้ำได้ดี มีสีสันตามสภาวะความเป็นกรดด่าง มีสีแดง สีม่วง สีฟ้า สีน้ำเงิน โดยปกติแล้วพืชสังเคราะห์ขึ้นมาเพื่อป้องกันตนเองจากแสงแดดโรคร้ายและแมลง ซึ่งร่างกายคนสามารถนำมาใช้ได้เช่นกัน
2016-08-03 06:05:15
พันธุ์ข้าว : ข้าวหอมมะลิแดง
ในปี พ.ศ. 2542 สถาบันวิจัยข้าวเสนอขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร เป็น พันธุ์ข้าวทั่วไป โดยใช้ชื่อว่า ข้าวหอมแดง (Red Hawm Rice) เป็นข้าวที่มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีแดงเข้ม เมื่อหุงสุก ข้าวจะนุ่ม เหนียว และมีกลิ่นหอมเหมือนขาวดอกมะลิ 105
2016-07-20 18:07:35
พันธุ์ข้าว : ข้าวไรซ์เบอร์รี่
ข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นข้าวที่ได้รับการคัดเลือกและพัฒนาจากข้าวเจ้าหอมนิล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พันธุ์พ่อ) กับข้าวขาวดอกมะลิ 105 สถาบันวิจัยข้าว (พันธุ์แม่) ลักษณะเมล็ดเรียวยาว สีม่วงดำ
2016-07-20 09:46:33
พันธุ์ข้าว : ข้าวหอมนิล
ข้าวหอมนิล เป็นข้าวเจ้าสีดำ เมล็ดใส ที่ได้จากการคัดพันธุ์กลายของข้าวเหนียวดำต้นเตี้ยจากจีน เมล็ดข้าวมีสีม่วงเข้มจนเกือบดำ ลักษณะเมล็ดเรียวยาว รสหวาน เนื้อนุ่มเหนียว เมื่อหุงสุกจะมีสีม่วงอ่อน
2016-07-20 09:45:15
ข้าวสังข์หยด
ข้าวสังข์หยด เป็นข้าวนาปีที่ปลูกได้ปีละ 1 ครั้ง เป็นข้าวที่มีความไวต่อแสงน้อย
2016-07-20 09:41:27