กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
SPA
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (NSP)

RICE INNOVATION ROAD MAP ข้าวส่งตรง ข้าวโฮมเมด และข้าวเลือกได้

เรนโบว์ฟาร์ม

253/2 ม.8 ต.ขี้เหล็ก อ.เเม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

พันธุ์ข้าว
ข้าวมะลิ 105 ข้าวสังข์หยด ข้ามหอมมะลิเเดง ข้าวหอมนิล ข้าวไรซ์เบอร์รี่

โทร : 093-218-5708

อีเมล์ : ogf_net@hotmail.com