กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
SPA
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (NSP)

RICE INNOVATION ROAD MAP ข้าวส่งตรง ข้าวโฮมเมด และข้าวเลือกได้

ฅนไถ

99/1 หมู่6 (หมู่บ้านคนเมือง) ต.ห้วยทราย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50130

พันธุ์ข้าว
ข้าวหอมะลิ 105 ข้าวหอมมะลิเเดง ข้าวหอมนิล ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ผงแป้งข้าวกล้องงอกชงดื่ม

โทร : 081-881-2490

อีเมล์ : chai-suphachai@hotmail.com