กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
SPA
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (NSP)

RICE INNOVATION ROAD MAP ข้าวส่งตรง ข้าวโฮมเมด และข้าวเลือกได้

ม่อนดอยไรซ์

วิสาหกิจชุมชนม่อนดอยฟาร์ม 31/1 ม. 3 ต.สำราญราษฎร์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220

พันธุ์ข้าว
ไรซ์เบอรรี่ ข้าวเหนียวก่ำ ข้าวกล้องเหนียว

โทร : 084-3050408

อีเมล์ : chaichaporsp@gmail.com