กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
SPA
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (NSP)

RICE INNOVATION ROAD MAP ข้าวส่งตรง ข้าวโฮมเมด และข้าวเลือกได้

ข้าวเสริมคุณ

ข้าวเสริมคุณ

พันธุ์ข้าว
ข้าวหอมมะลิ,ข้าวญี่ปุ่น,ข้าวหอมมะลิแดง,ข้าวหอมนิล,ข้าวไรซ์เบอร์รี่

เรนโบว์ฟาร์ม

เรนโบว์ฟาร์ม

พันธุ์ข้าว
ข้าวมะลิ 105 ข้าวสังข์หยด ข้ามหอมมะลิเเดง ข้าวหอมนิล ข้าวไรซ์เบอร์รี่

โทร : 093-218-5708

อีเมล์ : ogf_net@hotmail.com

A&J ออแกนิกค์ฟาร์ม

A&J ออแกนิกค์ฟาร์ม

พันธุ์ข้าว
ข้าวหอมนิล ข้าวกล้องหอม 4 สายพันธุ์

โทร : 081-961-4044,053-822-297

อีเมล์ : ppoonchaisri@gmail.com

ฅนไถ

ฅนไถ

พันธุ์ข้าว
ข้าวหอมะลิ 105 ข้าวหอมมะลิเเดง ข้าวหอมนิล ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ผงแป้งข้าวกล้องงอกชงดื่ม

โทร : 081-881-2490

อีเมล์ : chai-suphachai@hotmail.com

ม่อนดอยไรซ์

ม่อนดอยไรซ์

พันธุ์ข้าว
ไรซ์เบอรรี่ ข้าวเหนียวก่ำ ข้าวกล้องเหนียว

โทร : 084-3050408

อีเมล์ : chaichaporsp@gmail.com

สหกรณ์เกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ จำกัด

สหกรณ์เกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ จำกัด

พันธุ์ข้าว
หอมมะลิเเดง หอมนิล ไรซ์เบอรรี่ ข้าวดอย

โทร : 053-844357

Saim Prana

Saim Prana

พันธุ์ข้าว
บือซากอ บือกี บือกี+บือซากอ

โทร : 0244 86750-51

อีเมล์ : sales@siamprana.com

สหกรณ์นิคมพร้าว จำกัด

สหกรณ์นิคมพร้าว จำกัด

พันธุ์ข้าว
หอมมะลิ 105

โทร : 081-9507451,053-017130

อีเมล์ : phrao_coop@hotmail.com

ไร่ทินกร เกษตรอินทรีย์

ไร่ทินกร เกษตรอินทรีย์

พันธุ์ข้าว
ข้าวหอมมะลิ 105 , ข้าวกข 6 , ข้าวก่ำ , ข้าวไรซ์เบอรี่ , ข้าวหอมมะลิแดง

โทร : 081-595-2882,086-338-3550